Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Kuvitelmia Hanna Tarkiainen

Y-tunnus 2200949-5

+358505359575

hanna.tarkiainen(@)kuvitelmia.fi

Sillankorvankatu 25, 05810 Hyvinkää

2. Rekisterin nimi

Kuvitelmia Hanna Tarkiainen asiakasrekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste

  • Henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri
  • Asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen
  • Yhteydenpito asiakkaisiin ja palveluiden ja tuotteiden markkinointi
  • Asiakkaan tilausten käsittely ja arkistointi

4. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
  • Tietoja keskustelusta asiakkaan kanssa kuvaukseen liittyen

Käsittelen tietoja niin pitkään kuin niiden käsittelyperuste on olemassa. Säilytän kuvia tekijänoikeuslakiin vedoten kunnes kuvaajana en niitä enää tarvitse. Henkilötietojen säilytyksen aikaan vaikuttaa myös kirjanpitolaki. Se voi aiheuttaa yllämainittuja pidempiä henkikötietojen säilyttämisaikoja.

5. Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaan oltua yhteydessä kuvaajaan. Jos asiakas tilaa palveluita, tiedot säilytetään asiakassuhteen yllöpitoa varten. Tietoja kerätään kuvaussopimukseen.

Google Analytics kerää käyttäjäkokemuksen parantamisen vuoksi anonyymiä tietoa nettisivujen käytöstä.

6. Rekisterin tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Jos asiakkaan ja valokuvaajan välillä on laskutussuhde, asiakastietoja voidaan käyttää myös tähän tarkoitukseen.

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaus

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista ja siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin kuin asiakkaan kanssa on sovittu (esim. Facebookissa, Instagramissa tai muussa palvelimessa kuvan julkaiseminen).

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietohin.

Kuvaussopimukset säilytetään lukollisessa kaapissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Kuvitelmia Hanna Tarkiainen Sillankorvankatu 25, 05830 Hyvinkää

9. Alaikäiset käyttäjät

Alle 18- vuotias tarvitsee palvelun käyttämiseen huoltajan suostumuksen. Alaikäisellä täytyy olla huoltajan suostumus ja allekirjoitus kuvaussopimukseen ja kuvien käyttölupaan.